Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG THCS TIỀN PHONG - MÊ LINH

Xã Tiền Phong - Mê Linh
02438165302
hni-melinh-thcstienphong-melinh@edu.viettel.vn